Info pro cizince

Jak postupovat, pokud mám cizí státní příslušnost:

1. přihlášení do autoškoly:

2. závěrečná zkouška:

  • k závěrečné zkoušce je potřeba přinést doklad totožnosti a doložit místo obvyklého pobytu v ČR 
  • ke zkoušce je možno zajistit si na vlastní náklady služby soudního tlumočníka

3. podmínky vydání řidičského průkazu:

Pro vydání řidičského průkazu je cizinec povinen prokázat se dokladem totožnosti (např. cestovní pas, povolení k pobytu) a doložit místo obvyklého pobytu, neboli místo, kde se cizinec zdržuje a bydlí alespoň 185 dní v roce. Obvyklý pobyt lze doložit pomocí jednoho z následujících dokumentů:
  • potvrzení o přechodném pobytu: Osvědčení o registraci nebo Povolení k pobytu
  • potvrzení o studiu
  • nájemní smlouva k nemovitosti
  • výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti
  • potvrzení o zaměstnání nebo výpis z živnostenského rejstříku

Lhůta 185 dní pobytu neplatí pro zahájení výuky a výcviku. Autoškolu můžete absolvovat, ale řidičský průkaz Vám bude vydán až po půl roce úředně prokazatelného pobytu na území ČR.