Učební plán


Rozpis témat učebního plánu 

pro sk. B (os. auto) a sk. AM, A1, A2, A (motocykl)


Lekce I.:   Teorie a zásady bezpečné jízdy

Lekce II.:  Předpisy o provozu vozidla - Křižovatky - § Zákona 361

Lekce III.: Předpisy o provozu vozidla - Značky - § Zákona 361

Lekce IV.: Ovládání a údržba vozidla - předpisy o provozu vozidla

Lekce V.:  Praktický výcvik zdravotnické přípravy - Výuka zdravotní přípravy

Lekce VI.: Teorie a zásady bezpečné jízdy + opakování

Jakému tématu se mám v učebnici věnovat, než jdu na hodinu?

Lekce I.

 • Seznámení s automobilem
 • Používání základních ovládacích prvků
 • Zásady bezpečné jízdy
 • Automobil
 • Ovládání automobilu

Lekce II.

 • Předpisy o provozu vozidla
 • Křižovatky

Lekce III.

 • Předpisy o provozu vozidla
 • Značky

Lekce IV.

 • Ovládání a údržba vozidla
 • Předpisy o provozu na pozemních komunikacích

Lekce V.

 • Zdravotní příprava
 • Základy první pomoci

Lekce VI.

 • Zásady bezpečné jízdy
 • Složitější jízdní úkony
 • Opakování