Řidičský průkaz

Základní informace pro zahájení výuky a výcviku


Pro zahájení výuky a výcviku je třeba přinést:


 • Posudek o zdravotní způsobilosti. Posudek musí být potvrzen praktickým lékařem, popř. praktickým dětským lékařem. Ke dni podání žádosti nesmí být starší více než 3 měsíce.

Upozornění pro zájemce o skupinu AM: Pokud vám v době přihlášení není 15 let, je potřeba k přihlášce připojit ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝ podpis rodiče/zákonného zástupce!

Obecné informace:

 • Výuku a výcvik zahajujeme v co nejkratší době od odevzdání přihlášky. Zahájení kurzu je každý druhý týden vždy od 16.00 hodin - viz Učební plánek. Dva nejbližší termíny zahájení kurzů najdete na hlavní stránce.
 • Délku a čas výcviku se snažíme přizpůsobit především časovým možnostem a potřebám žáka. 
 • Platba kurzu: minimální záloha ve výši 5.000,- Kč je splatná při nástupu do kurzu, nejpozději po absolvování čtvrté lekce teorie, tzn. před zahájením cvičných jízd. Doplatek kurzu je splatný nejpozději po absolvování 5. cvičné jízdy. Kurzovné je možné platit buď hotově v naší kanceláří nebo přes účet (číslo účtu vám rádi sdělíme osobně nebo po telefonu). Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, rádi vám jej zodpovíme.

Informace o řidičském průkazu

Co se skrývá pod názvy:

 • Řidičský průkaz je doklad, jímž se prokazuje řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel. K získání řidičského oprávnění je třeba absolvovat předepsaný výcvik (autoškolu) završený zkouškou.
 • Autoškola je fyzická nebo právnická osoba, která smí vzdělávat uchazeče o získání nebo rozšíření řidičského oprávnění nebo o jiné zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. 
 • Teoretická výuka probíhá v učebně autoškoly, kde je látka obvyklým školním způsobem vykládána zaměstnanci autoškoly. 
 • Praktický výcvik probíhá zpravidla zpočátku na k tomu účelu určených plochách či okruzích (autocvičiště) nebo na bezpečných málo frekventovaných komunikacích. Další fáze výcviku již probíhají v plném provozu, přičemž instruktor sedí (jde-li o automobil) na sedadle vedle řidiče a má možnost korigovat jeho chyby (zpravidla i částečně zdvojeným řízením).
 • Vozidla určená k výcviku musí být zřetelně označena. Obvykle se používá nápis „Autoškola“ v příslušném jazyce, zpravidla na bocích vozidla nebo na střešní tabuli. Vozidla obvykle mívají částečně zdvojené řízení, takže může instruktor v případě potřeby kdykoliv zastavit vozidlo. Na motocyklech sedí instruktor za frekventantem kurzu na jednom motocyklu, který je k tomu vybaven dvojitými řidítky, nebo žák jede na motocyklu a instruktor za ním na druhém motocyklu nebo v osobním autě s označením autoškoly.

Pro absolvování kurzu v autoškole musí žadatel o řidičské oprávnění úspěšně složit:

 • zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy formou testu na PC, k jejichž procvičování byl Ministerstvem dopravy vyvinut web etesty2.mdcr.cz
 • zkoušku z praktické jízdy

Řidičský průkaz:

V současné době (r. 2023) jsou v České republice vydávány řidičské průkazy Evropské unie, které mají podobu plastové kartičky o rozměrech 85,5 x 54 mm, na jejíž přední straně jsou osobní údaje držitele (jméno, příjmení, datum a místo narození, místo vydání, rodné číslo držitele, podpis, černobílá fotografie), seznam oprávnění, vlajka Evropské unie a bezpečnostní prvky. Na zadní straně jsou data platnosti jednotlivých dosažených oprávnění a jiné poznámky.

(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Řidičský_průkaz; https://cs.wikipedia.org/wiki/Autoškola)


Užitečné odkazy:

Odkazy na zajímavé stránky
Důležité informace, zákony a vyhlášky