Lekce V. a VI.

Připomínáme všem žákům, kterým se blíží závěrečné zkoušky, aby včas absolvovali také poslední lekce teorie:

lekce V. (zdravověda): STŘEDA 5. 6. a 19. 6. od 16:00 do 20:10 hod.

lekce VI.: PONDĚLÍ 3. 6. od 17:30 do 19:00 hod. a 17. 6. od 16:00 do 17:30 hod.